Όροι Χρήσης Ιστοτόπου

Ο ιστότοπος Agulka Dance Wear που βρίσκεται στη διεύθυνση https://agulka.gr είναι έργο που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και ανήκει στην ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ με ΑΦΜ 143456934 με έδρα Σπύρου Σπυρίδη 80 στον Βόλο. Ορισμένες δυνατότητες του Ιστότοπου ενδέχεται να υπόκεινται σε πρόσθετες οδηγίες, όρους ή κανόνες, οι οποίες θα αναρτηθούν στον Ιστότοπο σε σχέση με τέτοιες δυνατότητες.

Όλοι αυτοί οι πρόσθετοι όροι, οδηγίες και κανόνες ενσωματώνονται με παραπομπή σε αυτούς τους Όρους.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει ένα σύνολο υπηρεσιών και διαθέσιμων ενεργειών στο χρήστη όπως ενδεικτικά της προβολής πληροφοριών, πολυμεσικού υλικού, φορμών επικοινωνίας & συλλογής δεδομένων που έχουν ως στόχο την παροχή υπηρεσιών και εξυπηρέτησης στο χρήστη.

Πρόσβαση στον ιστότοπο

Υπό την επιφύλαξη αυτών των Όρων. Η εταιρεία σας χορηγεί μια μη μεταβιβάσιμη, μη αποκλειστική, ανακλητή, περιορισμένη άδεια πρόσβασης στον Ιστότοπο αποκλειστικά για προσωπική, μη εμπορική χρήση.

Ορισμένοι περιορισμοί. Τα δικαιώματα που σας έχουν εγκριθεί στους παρόντες Όρους υπόκεινται στους ακόλουθους περιορισμούς: (α) δεν θα πουλάτε, ενοικιάζετε, μισθώνετε, μεταβιβάζετε, εκχωρείτε, διανέμετε, φιλοξενείτε ή με άλλο τρόπο εμπορική εκμετάλλευση του ιστότοπου · (β) δεν πρέπει να αλλάξετε, να κάνετε παράγωγα έργα, να αποσυναρμολογήσετε, να αντιστρέψετε τη σύνταξη ή να αντιστρέψετε μηχανικό οποιοδήποτε μέρος της Ιστοσελίδας · (γ) δεν θα έχετε πρόσβαση στον Ιστότοπο για να δημιουργήσετε έναν παρόμοιο ή ανταγωνιστικό ιστότοπο. και (δ) εκτός από τα ρητά αναφερόμενα στο παρόν, κανένα μέρος της Ιστοσελίδας δεν μπορεί να αντιγραφεί, αναπαραχθεί, διανεμηθεί, αναδημοσιευθεί, μεταφορτωθεί, εμφανιστεί, δημοσιευθεί ή μεταδοθεί με οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, ​​εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, οποιαδήποτε μελλοντική κυκλοφορία, ενημέρωση ή οποιαδήποτε άλλη προσθήκη στη λειτουργικότητα της Ιστοσελίδας υπόκειται στους παρόντες Όρους. Όλες οι ειδοποιήσεις πνευματικών δικαιωμάτων και άλλες ιδιόκτητες πληροφορίες στον Ιστότοπο πρέπει να διατηρούνται σε όλα τα αντίγραφά του.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει, να αναστείλει ή να σταματήσει τον Ιστότοπο με ή χωρίς προειδοποίηση προς εσάς. Εγκρίνατε ότι η Εταιρεία δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνη έναντι εσάς ή οποιουδήποτε τρίτου για οποιαδήποτε αλλαγή, διακοπή ή τερματισμό της Ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε μέρους.

Καμία υποστήριξη ή συντήρηση. Συμφωνείτε ότι η Εταιρεία δεν θα έχει καμία υποχρέωση να σας παρέχει οποιαδήποτε υποστήριξη σε σχέση με τον Ιστότοπο.

Διαθεσιμότητα προϊόντων
Στο Agulka Dance Wear οι διαθεσιμότητες δεν ενημερώνονται άμεσα και online-runtime ώστε να γνωρίζει ο πελάτης ποια είναι τα προϊόντα που υπάρχουν στης αποθήκες μας ώστε να μπορούν να αποσταλούν άμεσα στον πελάτη. Τα εξαντλημένα νούμερα και κωδικοί αφαιρούνται αυτόματα από το ηλεκτρονικό σύστημα του eshop μας από της επιλογές που έχει ο πελάτης να διαλέξει ώστε να μην ταλαιπωρείται επιλέγοντας κάτι που δεν είναι διαθέσιμο. Παρόλα αυτά σε εξαιρετικές περιπτώσεις πχ σε λάθος χωρισμό ή λάθος καταμέτρησης εάν δηλαδή για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι διαθέσιμο το προϊόν που είναι εξαιρετικά απίθανο και εφόσον έχει γίνει πληρωμή από τον πελάτη το κατάστημα δεσμεύεται ότι θα ενημερώσει άμεσα τον πελάτη στα στοιχεία επικοινωνίας που έχει δηλώσει και θα επιστρέψει στον πελάτη τα χρήματα με άμεσο έμβασμα σε λογαριασμό τραπέζης της αρεσκείας του πελάτη που ο ίδιος θα μας υποδείξει.

Πολιτική επιστροφών-αλλαγών

Μπορείτε να επιστρέψετε οποιοδήποτε προϊόν,εκτός των καλσόν και αυτών που είναι σε προσφορά,εντός 15 ημερών από την αγορά,με την προσκόμιση της απόδειξης αγοράς και αφού προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία με το καταστημα στα τηλέφωνα 24210 22065 και 6937104168.

Τα προϊόντα θα πρέπει να είναι αφορετα και χωρίς φθορές,να φέρουν τις ετικέτες τους και να είναι τοποθετημένα στη συσκευασία τους.
Το κόστος των επιστροφών, επιβαρύνει τον πελάτη.
Επιστροφες χρημάτων δεν γίνονται δεκτές.

Αν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία,για το προϊόν που θέλετε να παραγγείλετε,πριν κάνετε την παραγγελία σας, επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά ,για να σας βοηθήσουμε.

Περιορισμός ευθύνης

Ο πάροχος δεν ευθύνεται και δεν αναλαμβάνει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει ενδεικτικά αλλά όχι αποκλειστικά από:

 • τη χρήση των προσφερόμενων υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτων διασυνδεδεμένων υπηρεσιών, ιστοσελίδων ή ροών δεδομένων.
 • το περιεχόμενο τρίτων διασυνδεδεμένων υπηρεσιών, ιστοσελίδων ή ροών δεδομένων που συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο (ενδεικτικά συνδέσμων, κώδικα ενσωμάτωσης, κλπ) με το ηλεκτρονικό κατάστημα.
 • τη χρήση ή/και έλλειψη καταλληλόλητας ή/και έλλειψη συμβατότητας των προϊόντων που πωλούνται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος.
 • την ακύρωση ή/και μη εκτέλεση ή/και καθυστέρηση παραγγελιών για οποιαδήποτε αιτία.
 • τεχνικές δυσλειτουργίες του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτων διασυνδεδεμένων υπηρεσιών, ιστοσελίδων ή ροών δεδομένων που οφείλονται σε οποιαδήποτε αιτία.
 • δυσλειτουργίες ή ανακρίβειες στις παρεχόμενες υπηρεσίες και πληροφορίες που οφείλονται σε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.
 • ασυμβατότητα του υλικοτεχνικού εξοπλισμού του χρήστη σε σχέση με το ηλεκτρονικό κατάστημα ή τρίτες διασυνδεδεμένες υπηρεσιές, ιστοσελίδες ή ροές δεδομένων.

Ο πάροχος αναλαμβάνει να ενεργεί άμεσα και με ακρίβεια σε θέματα που σχετίζονται με τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, τις σχετιζόμενες με αυτά πληροφορίες όπως ενδεικτικά, πολυμεσικό υλικό, τεχνικές προδιαγραφές, στοιχεία κόστους που τα συνοδεύουν, τυχόν προσφορές, κλπ. Υπό το πρίσμα των ανωτέρω και στα πλαίσια της καλής πίστης, ο πάροχος αναλαμβάνει να ενημερώσει το χρήστη άμεσα για οποιαδήποτε μεταβολή σχετικά με τα προαναφερθέντα μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος ή οποιοδήποτε άλλου εύλογου μέσου σε σχέση με την εκάστοτε περίσταση. Ωστόσο, υπό το πρίσμα των προαναφερθέντων, ο πάροχος δεν εγγυάται:

 • τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που παρουσιάζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα.
 • την ορθότητα των πληροφοριών και του υλικού που συνοδεύουν τα προϊόντα που παρουσιάζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα.
 • την καταλληλότητα, συμβατότητα ή ασφάλεια των προϊόντων που παρουσιάζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα.
 • το επίπεδο ποιότητας ή/και την εγκυρότητα τυχών πιστοποιήσεων των προϊόντων που παρουσιάζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος όπως ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά των τίτλων, κειμένων, σημάτων, γραφιστικών, εικόνων ή οποιασδήποτε μορφής πολυμεσικού υλικού αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του παρόχου ή τρίτων μερών από τα οποία ο πάροχος έχει λάβει τις σχετικές άδειες χρήσης για τις δικές του αποκλειστικά ανάγκες. Ως εκ τούτου, το σύνολο του περιεχομένου του ηλεκτρονικού καταστήματος προστατεύεται από διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου ή/και διεθνών συμβάσεων. Η παροχή του προαναφερθέντος περιεχόμενου από το ηλεκτρονικό κατάστημα, δε θα πρέπει σε καμιά περίπτωση να εκληφθεί από το χρήστη ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης του σε καμιά μορφή και για κανένα λόγο χωρίς πρότερη άδεια των αποκλειστικών κατόχων των δικαιωμάτων του περιεχόμενου.

Σύνδεσμοι και διαφημίσεις τρίτου μέρους; Άλλοι χρήστες

Σύνδεσμοι και διαφημίσεις τρίτων. Ο ιστότοπος μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς ιστότοπους και υπηρεσίες τρίτων και/ή να εμφανίζει διαφημίσεις για τρίτους. Τέτοιοι Σύνδεσμοι και Διαφημίσεις Τρίτων δεν υπόκεινται στον έλεγχο της Εταιρείας και η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν Σύνδεσμους και Διαφημίσεις Τρίτων. Η Εταιρεία παρέχει πρόσβαση σε αυτούς τους Συνδέσμους και Διαφημίσεις Τρίτων μόνο για διευκόλυνση για εσάς και δεν ελέγχει, εγκρίνει, παρακολουθεί, εγκρίνει, εγγυάται ή προβαίνει σε οποιαδήποτε δήλωση σε σχέση με Σύνδεσμους και Διαφημίσεις Τρίτων. Χρησιμοποιείτε όλους τους συνδέσμους και τις διαφημίσεις τρίτου μέρους με δική σας ευθύνη και θα πρέπει να εφαρμόσετε κατάλληλο επίπεδο προσοχής και διακριτικότητας. Όταν κάνετε κλικ σε οποιονδήποτε από τους συνδέσμους και τις διαφημίσεις τρίτου μέρους, ισχύουν οι όροι και οι πολιτικές του τρίτου μέρους, συμπεριλαμβανομένων των πρακτικών απορρήτου και συλλογής δεδομένων τρίτου μέρους.

Άλλοι χρήστες. Κάθε χρήστης του Ιστότοπου είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιοδήποτε και όλο το δικό του Περιεχόμενο Χρήστη. Επειδή δεν ελέγχουμε το Περιεχόμενο Χρήστη, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι δεν είμαστε υπεύθυνοι για οποιοδήποτε Περιεχόμενο Χρήστη, είτε παρέχεται από εσάς είτε από άλλους. Συμφωνείτε ότι η Εταιρεία δεν θα είναι υπεύθυνη για τυχόν απώλεια ή ζημιά που προκύπτει ως αποτέλεσμα τέτοιων αλληλεπιδράσεων. Εάν υπάρχει διαφωνία μεταξύ εσάς και οποιουδήποτε χρήστη του Ιστότοπου, δεν έχουμε καμία υποχρέωση να εμπλακούμε.

Με αυτόν τον τρόπο απαλλάσσετε και απολύετε για πάντα την Εταιρεία και τους αξιωματικούς, τους υπαλλήλους, τους αντιπροσώπους, τους διαδόχους και τους αναθέτες μας και παραιτείτε και παραιτείτε από κάθε προηγούμενη, παρούσα και μελλοντική διαμάχη, αξίωση, διαμάχη, απαίτηση, δικαίωμα, υποχρέωση , ευθύνη, δράση και αιτία δράσης κάθε είδους και φύσης, που προέκυψε ή προέκυψε άμεσα ή έμμεσα από, ή που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τον Ιστότοπο.

Προσωπικά δεδομένα

Για να κάνετε αγορές στην ιστοσελίδα μας, θα σας ζητηθεί να παρέχετε τα προσωπικά σας στοιχεία. Ειδικότερα, θα πρέπει να δώσετε το πραγματικό σας όνομα, αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και άλλες πληροφορίες που θα σας ζητηθούν. Επιπλέον, θα σας ζητηθεί να παρέχετε τις λεπτομέρειες πληρωμής που δηλώνετε και να επιβεβαιώσετε ότι είστε το πρόσωπο που αναφέρεται στις πληροφορίες που δώσατε. Οι πληροφορίες αυτές σε καμία περίπτωση δεν αποκαλύπτονται, μεταφέρονται ή πωλούνται σε τρίτους, εκτός εάν αυτό επιβληθεί από Δημόσια Αρχή (δικαστήριο κλπ).

Μπορείτε να δείτε πως χρησιμοποιούμε τα στοιχεία σας στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Η χρήση των ηλεκτρονικών σελίδων και υπηρεσιών της εταιρείας από τον επισκέπτη/χρήστη προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία τους με τους όρους που αναγράφονται σε αυτήν.